Hướng dẫn sử dụng công cụ tự động tạo nội dung toàn tập

     Bằng cách kích chuột vào các Tiêu đề bên dưới để xem chi tiết hướng dẫn sử dụng Công cụ Tự động Tạo Nội Dung, Bài viết Chuẩn SEO - Utp.aiWriter24h.Com. Qua đó giúp bạn tạo một ngân hàng các bài viết chuẩn SEO trên website, fanpage, các mạng xã hội, video youtube, tiktok...để thu hút, kích thích, giữ chân khách hàng và gia tăng lượng khách hàng tiềm năng ngay cả khi Bạn không làm Marketing.

I. KHỞI TẠO

1.1. Giới thiệu sơ lược về Công cụ tự động tạo Nội dung Bài viết Utp.aiWriter24h.com

1.2. Hướng dẫn cách Đăng ký Tài khoản - Đăng Nhập với giao diện tiếng Việt và Thay đổi thông tin Tài khoản.

II. QUY TRÌNH TỰ ĐỘNG TẠO BÀI VIẾT DẠNG TIN TỨC (Bạn thực hiện tuần tự các hướng dẫn dưới đây)

2.1. Tự động Tạo Tiêu Đề Bài Viết Chuẩn SEO

2.2. Tự động Tạo Dàn ý Bài Viết Chuẩn SEO từ tiêu đều Bài viết tạo ở 2.1

2.3. Tạo Nội Dung Chi Tiết Cho Bài Viết dựa vào Dàn ý tạo ở 2.2

2.4. Tạo phần Mô tả tóm tắt Bài viết để Seeding trên các mạng xã hội

     Để tạo Nội dung tóm tắt cho Bài viết chuẩn SEO được tạo từ các mục 2.1; 2.2; 2.3 bên trên. Cách thực hiện tương tự:

+ Cách 1: Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab BÀI VIẾT => kích vào khung MÔ TẢ BÀI VIẾT => Tiến hành tạo Nội dung tóm tắt cho Bài viết.

+ Cách 2: Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab NỘI DUNG => kích vào khung TÓM TẮT => Tiến hành tạo Nội dung tóm tắt cho Bài viết.

(Nội dung tương ứng với các Đề mục bên dưới cũng được thực hiện tương tự như Hướng dẫn ở mục 2.1 bên trên)

III. TỰ ĐỘNG TẠO NỘI DUNG

3.1. Tự động Tạo Nội Dung Bài Viết - Nâng cao

+ Cách 1: Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab BÀI VIẾT => kích vào khung Ý TƯỞNG CÂU CHUYỆN => Tiến hành tạo Nội dung Bài viết.

+ Cách 2: Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab NỘI DUNG => kích vào khung NỘI DUNG BÀI VIẾT => Tiến hành tạo Nội dung cho Bài viết.

3.2. Tự động tạo Đoạn văn ứng với từng mục trong Dàn ý Bài viết tạo bởi 2.2

Thực hiện tương tự mục 2.3 bên trên;

3.3. Tự động Tóm tắt Nội dung Bài viết

Thực hiện tương tự mục 2.4 bên trên;

3.4. Tự động tạo Nội dung thuyết trình

Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab NỘI DUNG => kích vào khung PRESENTATION CONTENT => Tiến hành tạo Nội dung thuyết trình.

IV. TỰ ĐỘNG TẠO NỘI DUNG CHO CÁC THÀNH PHẦN CỦA WEBSITE

4.1. Tạo Thẻ Title/Tiêu đề cho Website

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab WEBSITE => kích vào khung THẺ TITLE CỦA WEBSITE => Tiến hành tạo Nội dung cho Thẻ Thẻ Title/Tiêu đề của Website.

4.2. Tạo Thẻ Keywords cho Website

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab WEBSITE => kích vào khung THẺ META KEYWORDS CỦA WEBSITE => Tiến hành tạo Nội dung cho Thẻ này của Website.

4.3. Tạo Thẻ Descriptions cho Website

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab WEBSITE => kích vào khung THẺ META DISCRIPTION CỦA WEBSITE => Tiến hành tạo Nội dung cho Thẻ này của Website.

4.4. Viết nội dung cho trang Landing Page

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab WEBSITE => kích vào khung LANDING PAGE => Tiến hành tạo Nội dung cho trang Landing Page.

V. TỰ ĐỘNG TẠO NỘI DUNG ĐỂ ĐĂNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

5.1. Tự động tạo nội dung để đăng lên Twitter

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab SOCIAL MEDIA => kích vào khung TWITTER WRITER => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

VI. TỰ ĐỘNG TẠO NỘI DUNG CHO EMAIL

6.1. Tự động Tạo nội dung cho Email xúc tiến sự kiện

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab EMAIL => kích vào khung EMAIL XÚC TIẾN SỰ KIỆN => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

6.2. Tự động Tạo nội dung cho Email chào mừng

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab EMAIL => kích vào khung EMAIL CHÀO MỪNG => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

VII. TỰ ĐỘNG TẠO NỘI DUNG CHO VIDEO YOUTUBE

7.1. Tự động tạo tiêu đề cho Video

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab VIDEO => kích vào khung TIÊU ĐỀ VIDEO TRÊN YOUTUBE => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

7.2. Tự động tạo Khung kịch bản cho Video

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab VIDEO => kích vào khung KHUNG KỊCH BẢN VIDEO YOUTUBE => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

7.3. Tự động tạo Ý tưởng cho Video dựa trên Khung kịch bản tạo ở 7.2

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab VIDEO => kích vào khung Ý TƯỞNG VIDEO YOUTUBE => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

7.4. Tạo kịch bản ngắn cho video

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab VIDEO => kích vào khung KỊCH BẢN NGẮN CỦA YOUTUBE => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

7.5. Tự động tạo nội dung giới thiệu video để seeding trên Mạng xã hội

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab VIDEO => kích vào khung GIỚI THIỆU VIDEO YOUTUBE => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

7.6. Tự động tạo phần mô tả cho video youtube để đăng trong phần mô tả khi tải lên youtube.

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab VIDEO => kích vào khung MÔ TẢ VIDEO TRÊN YOUTUBE => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

7.7. Tạo các thẻ HashTag cho nội dung Mô tả của video youtube

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab VIDEO => kích vào khung THẺ VIDEO TRÊN YOUTUBE => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

VIII. TỰ ĐỘNG TẠO NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ/REVIEW DỊCH VỤ - SẢN PHẨM

8.1. Tự động Tạo Nội dung Đánh giá Dịch vụ

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab ĐÁNH GIÁ/NHẬN XÉT => kích vào khung ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

8.2. Tự động Tạo Nội dung Review Sản phẩm

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab ĐÁNH GIÁ/NHẬN XÉT => kích vào khung REVIEW SẢN PHẨM => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

IX. TỰ ĐỘNG TẠO NỘI DUNG CHO SẢN PHẨM/DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

9.1. Tự động Tạo Tên Sản phẩm chuẩn SEO

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab SẢN PHẨM VÀ KHỞI NGHIỆP => kích vào khung TÊN SẢN PHẨM => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

9.2. Tự động Tạo Nội dung chuẩn SEO mô tả chi tiết về Sản phẩm

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab SẢN PHẨM VÀ KHỞI NGHIỆP => kích vào khung MÔ TẢ SẢN PHẨM => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

9.3. Tự động Tạo Tên Doanh nghiệp dựa trên các Từ khóa cho trước

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab SẢN PHẨM VÀ KHỞI NGHIỆP => kích vào khung TÊN DOANH NGHIỆP => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

X. TỰ ĐỘNG TẠO NỘI DUNG KHÁC

10.1. Tự động tạo Nội dung Quảng cáo Google

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab KHÁC => kích vào khung QUẢNG CÁO GOOGLE => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

10.2. Tự động Viết Nội dung chuẩn SEO theo mô hình AIDA

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab KHÁC => kích vào khung NỀN TẢNG AIDA => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

10.3. Tự động tạo Nội dung chuẩn SEO theo URL của trang website

     Kích menu NỘI DUNG AI => Kích ô Dấu + => kích Tab KHÁC => kích vào khung TẠO THEO URL TRANG WEB => Tiến hành tạo Nội dung cho nó.

Bài viết này hữu ích với Bạn chứ?

Back To Top