Cách lấy link ứng với các mạng xã hội để đính vào bCard24h

     Để giúp Danh thiếp điện tử thông minh của Bạn phát huy hết sức mạnh của nó, Bài viết này, Uy Tín Phát sẽ chia sẻ với Bạn các cách để lấy link ứng với các mạng xã hội, qua đó, bạn có cơ sở để đính vào phần liên hệ của Danh thiếp điện tử thông minh.

1. Với mạng xã hội Facebook - Cách lấy link Profile Facebook

2. Mạng Twitter - Cách lấy Link Profile tài khoản cá nhân

3. Mạng Linkedin - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

4. Mạng Zalo - Cách tạo Link Profile Tài khoản Zalo

     Cú pháp: https://zalo.me/Số-Điện-Thoại

5. Mạng Instagram - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

6. Mạng Telegram  - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

7. Mạng Youtube:

7.1. Cách lấy link video: Bạn mở video => Kích vào nút CHIA SẺ => Kích vào nút SAO CHÉP => Link của Video Youtube đã được Copy vào bộ nhớ tạm => Giờ chỉ việc sử dụng thôi.

7.2. Cách lấy Link kênh Youtube: Truy cập địa chỉ https://www.youtube.com/ => Kích vào biểu tượng Avatar ở góc trên cùng bên phải màn hình => Chọn giá trị KÊNH CỦA BẠN => Copy URL trên trình duyệt, đây chính là Link của Kênh Youtube.

7.3. Cách Tạo Link Đăng ký Kênh Youtube: Bạn kích vào link video sau để xem hướng dẫn chi tiết: XEM VIDEO NGAY!

8. Mạng Tiktok - Cách lấy Link kênh Tiktok

9. Mạng SnapChat  - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

10. Cổng thanh toán Paypal - Cách lấy link thanh toán

11. Mạng Github - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

12. Mạng Printerest - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

13. Mạng WeChat- Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

14. Mạng Discod - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

15. Mạng Reddit- Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

16. Mạng Spotify - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

17. Mạng Vimeo - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

18. Mạng SoundCloud - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

19. Mạng Dribbble - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

20. Mạng Behance - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

21. Mạng Flickr - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

22. Mạng Twich - Cách lấy Link Profile Tài khoản cá nhân

23. Cách Tạo Link Download Trực Tiếp từ File Google Drive:KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN!

Bài viết này hữu ích với Bạn chứ?

Back To Top